TaidetyöpajatTaidetyöpajoja työnohjauksellisella otteella

Tarjoamme monitaiteista työskentelyä työnohjauksellisella otteella

Ratkaisukeskeisyys ja luovuus kulkevat rinnan osallistujien omaan työnkuvaan liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluun ja jäsentämiseen. Työnohjaukselliset tavoitteet sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi voimautuminen, luovuuden lisääntyminen, yhteistyön paraneminen, perustehtävän ja rajojen selkeytyminen.

Keskitymme kuuntelevaan, läsnä olevaan, avoimeen fasilitointiin, jossa dialogi ja läsnäolevat henkilöt tuottavat teeman ja yhteiset työskentelykysymykset. Se mitä yhteisö alkaa tuottaa itsestään on merkityksellistä - ei ole oikeita, eikä vääriä kysymyksiä tai vastauksia - kaikki on kuulemisen arvoista ja merkityksellistä.

Jokainen taidetyöpaja pitää sisällään yhteisen lämmittelyn ja virittäytyminen, varsinaisen taidetyöskentelyn valitun teeman parissa sekä yhteisen purun.

Valmistautumisvaihe on tärkeä spontaanin ilmapiirin ja itsekriittisyyden vähenemisen kannalta. Siksi voimme lähettää osallistujille orientoivan ennakkotehtävän. Tehtävän tarkoituksena on aktivoida ajattelua, tuoda asian äärelle ja auttaa löytämään aihe tai kysymyksiä, joihin taidetyöskentelyllä haetaan uutta tulokulmaa ja vastauksia.Taidetyöpajat

Tarjoamme seuraavia taidetyötapoja joista voi valita ja rakentaa toivotun kokonaisuuden. Räätälöimme aina sopivan kokonaisuuden yhdessä tilaajan kanssa.

Rakentava vuorovaikutus- suora, jämäkkä ilmaisu.

Taidetyöpajassa keskitytään tutkimaan avointa, luottamuksellista ilmapiiriä. Myönteisyyden voimaa ja positiivista palautetta työkaluna kehittää itseä ja omaa työyhteisöä. Mistä syntyy jousto ja toimiva yhteistyö.

Improvisointi ja statustyöskentely.

Impro on hauskaa, rytmistä ja energisoivaa. Iloinen mokailu yhdessä vapauttaa ja synnyttää rohkeutta. Statusviestintä ja ruumiin kieli aiheuttaa paljon väärinymmärryksiä arjen tohinassa. Tässä osiossa voidaan tutkailla leikkimielisesti vahinkotyrmäyksiä ja muita arkiviestintään liittyviä tunnetaitoja ja kommelluksia.

Tarinan kerronta ja mielikuvitus

Tässä taidetyöpajassa innostutaan ja annetaan mielikuvituksen lentää. Parit ja pienryhmät kirjoittavat sanoista runoja. Voidaan luoda salapoliisiromaani espoosta, ehkä sanella satu- tai keittokirja tai mistä aiheesta ryhmä innostuukaan. Tarinankerrontaosio sisältää kutkuttavia työtapoja, se kehittää ryhmäluovuutta ja avaa mielikuvituksen. Synnytettyjä juttuja voi improvisoida tai vaikka esittää muille.

Klovneria ja naamioimprovisaatio - hauskaa yhdessä! Saa nauraa!

Tämä osio kehittää punaisen nenän ja naamioiden avulla rohkeutta, esiintymisvarmuutta ja ryhmän luovuutta. Naamion takana olet joku toinen ja saat irrotella vapaasti. Myös oma, prosessin aikana syntynyt voimahahmo lähtee usein osallistujien matkaan ja jatkaa fiktiivistä valloitusretkeään kotiin ja työpaikan pikkujouluihin.

Mindfulness ja mielikuvamatkat.

Mindfullnesstuokiot ja mielikuvamatkat auttavat stressin hallintaan, unettomuuteen ja uupumukseen mutta myös omien tavoitteiden selkeyttämiseen ja uudelleen muotoiluun. Rentoutuneen ihmisen mieli näkee selvemmin olennaisen. Pysähtyminen, hiljentyminen ja lepotuokiot kiireen keskellä ovat kultaakin arvokkaampia omalle hyvinvoinnille. Tämä osio voidaan sopia osaksi myös kotiharjoittelua, jolloin vaikutuksesta tulee pysyvää.

Kysy - taide vastaa

Monitaiteellinen työskentely yhdistää kuvaa, kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä, musiikkia, ääntä ja valokuvausta. Taidetyöskentelyn aikana siirrytään taiteesta toiseen: tehdään kuvaa, liikutaan kuvaa ja kirjoitetaan kuvasta ja liikkeestä. Eri taiteet ovat mukana koko prosessin ajan ja täydentävät toinen toisiaan. Monitaiteisuuden kautta saadaan työskentelyyn uusia näköaloja ja osallistujat voivat keskittyä prosessiin, koska taiteellinen tuotos ei ole itseisarvo. Monitaiteellinen työskentely kutsuu osallistujat läsnäoloon hetkessä, avartaa tietoisuutta sekä avaa tien  luovuuden ja aistien maailmaan. Taidetyöskentely on luonteeltaan avointa ja leikkisää. 

Voimauttava valokuva

Voimauttava valokuvaa voidaan käyttää yksilön, erilaisten ryhmien ja työyhteisön voimautumisprosessissa. Perusajatuksena on jokaisen henkilökohtaisen kokemuksen kunnioittaminen. Kuvaustilanteessa tärkeää on luottamus, vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kokemuksen kunnioittaminen. Itsemäärittely merkitsee, että jokainen itse valitsee, mitkä kuvat ovat itselle tosia ja osa omaa elämäntarinaa ja identiteettiä. Valokuvaa katsotaan kaikilla aisteilla, tunteilla ja muistoilla. Sitä koetaan tunnetasolla.

Kuvaushetken vuorovaikutus on erityinen. Siinä on mahdollisuus oppia tunnetasolla läsnä olevaa, dialogista vuorovaikutusta toisen kanssa. Kuvaajana keskityn näkemään kuvaamani ihmisen ja kuulemaan, miten hän haluaa tulla nähdyksi.

Olemme hyödyntäneet voimauttavaa valokuvausta työskennellessämme eri yhteisöjen kanssa mm. arvotyöskentelyssä, perustehtävän kirkastamisessa, tyhy- ja tykypäivissä yhteisöllisyyden nostattamisessa, työn ilon tutkimisessa jne.

Taidepajat voivat sisältää erilaisia työpisteitä. Esimerkiksi voimauttava valokuva, improvisointi / klovneria ja tarinankerronta, puhuminen tai kirjoittaminen.

29.8.2019