Elina Rainio

Olen innostunut työelämätaitojen toiminnallisesta tutkailusta, avoimista kysymyksistä, ihmisten vahvuuksista ja yhteisistä onnistumisen kokemuksista.  Elämme maailmassa joka on isojen muutosten keskellä ja haastaa meitä erilaisuuden hyväksymiseen ja kohtaamiseen. Toiminnallisilla työtavoilla voidaan kehittää tiimihenkeä, kykyä joustaa, kuulla ja nähdä toinen. Näkökulmia asioihin on aina monta ja sekä/että - ajattelu on minulle tärkeää. Opettelen sitä itsekin, erityisesti kotona. Samoin mukavuusalueelta aika ajoin pois tuleminen on tärkeä asia oman kehityksen mahdollistamiseksi. Toiminnalliset työpajat asiakkaiden omiin aiheisiin pysyvät kestotilauksina.  Yhdessä löydettävät ratkaisut ja työkalut motivoivat myös kouluttajaa. Työhyvinvointia voimme lisätä avoimella, suoralla, toisia arvostavalla vuorovaikutuksella. Käytän paljon huumoria koulutuksien sisällä. Myönteisessä ilmapiirissä tapahtuu oivalluksia ja uudet tuulet voivat puhaltaa. Olen koulutukseltani KM, viestintäkouluttaja ja työyhteisövalmentaja.


https://omniatopo.wikispaces.com/file/view/Elina+Rainio+vuoden+aikuiskoulutta.pdf

https://elolehti.wordpress.com/2014/12/16/siltoja-ja-sukelluksia-ammatilliseen-vuorovaikutukseen-2/

Pirre Toikkanen

Parasta osaamistani on osallistujien tietotaidon hyödyntäminen monipuolisten toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla sekä työpajojen ja ryhmä- ja muutosprosessien ohjaustaito Työssäni lähden liikkeelle työyhteisön tarinasta ja kehittämistarpeesta. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on jokaisen perusoikeus ja lähtökohtana oppimisessa, oman työn kehittämisessä ja muutoksessa. Monitaiteellisella, toiminnallisella työskentelyotteella saadaan ryhmän kuin ryhmän vahvuudet esiin ja vuorovaikutus toimimaan. Omaan monipuolisen yhdistelmän teatterimenetelmiä, innovaatioasiantuntemusta, ja organisaatiokehittämisen viimeisimpiä trendejä. Olen kokenut kouluttaja, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja ja voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja. Oppia ikä kaikki!