Siltoja ja sukelluksia työelämään 

Päivitämme ja kirjoitamme tähän ajatuksiamme ja kokemuksiamme toteuttamistamme koulutuksista ja siitä minkä koemme tässä ajassa tärkeäksi ja merkitykselliseksi
 

Luoko erilaisuuden ymmärtäminen tasa-arvoa, yhteistyötä ja iloa

25.10.2023 Elina Rainio

Puran tässä kokemustani monikulttuurisen työyhteisön valmennuksesta, joka toteutettiin peräkkäisinä viikkoina 3 kertaa 3 tuntia per ryhmä. Koulutettavia ryhmiä tuli neljä. Tavoitteina avoimempi työilmapiiri, ryhmäytyminen, luovuus ja ilo. Turvallisuus ja luottamus rakennettiin aivojumpalla ja luovilla harjoituksilla, joissa sai myös nauraa.

Yhtenä tavoitteena oli myös työn kehittäminen, yhteistyö ja tasa-arvo keskustelu. Kaikissa ryhmissä esille nousi se, että ujoimmat tai muuten hiljaisen roolin omaksuneet eivät puhu tiimeissä tai kokouksissa. Tässä auttoi toiminnalliset menetelmät, mielipidejanat ja arvopiirit. Niissä voidaan puhua ensin parille ja vasta sitten koko ryhmälle. Eli kaikki osallistuvat keskusteluun. Tässä opittiiin yhdessä siitä, mitä toinen ajattelee ja miksi. Tarvitaan myös luottamusta vetäjään. Tarvitaan turvallisuuden tunne, että tulee hyväksytyksi ryhmässä. Moninaisuus on voimavara, jos se saa ja voi kukkia.

Minulta vaadittiin selkosuomea, huumoria ja toimintaa sekä ryhmän kuuntelua herkällä korvalla. Opin itse myös paljon moninaisuudesta, erilaisuuden ymmärtämisestä sekä aina ajankohtaisista tunnetaidoista. Joko/ tai ajattelu ja mustavalkoisuus estävät yhteistyön kehittymistä. Myöskin kiire ja rutiinit todettiin isoiksi haasteiksi pyrittäessä kehittämään työkulttuuria avoimemmaksi ja toisia enemmän huomioivaksi. Iloista oli se, että iso osa ryhmistä nautti toiminnasta ja heidän työn ilonsa ja luovuutensa kukoisti.

"Olla läsnä kuin kastepisara ruohonkorrella, helmenä, yhtenä muiden kastepisaroiden kanssa, antaen tulla sen mikä on tullakseen ja mennä sen mikä on mennäkseen. Helmeillä, heijastaa ja sulautua hiljalleen osaksi ruohonkortta" - PT 2011

Tässä on koronakurjimuksen aikana tilatuin aihe. Mietin vähän, miksi? Toteutushan on
ollut vain Teamsissa tai Zoomissa. Mitä kouluttaja on oppinut tästä? Ainakin sen, että ihmisten oma hiljainen tieto, ongelmien ratkaisukyky ja luovuus ovat tärkeämpiä nyt kuin koskaan. Stressin säätelyyn on tarjottu omakohtaisia ja kahden vuoden aikana hyväksi...

Kevään koronaaika koetteli ja haastoi meitä kaikkia etätyön, Teamspalaverien ja sähköisten laitteiden puitteissa. Työkaverin naama näkyi, mutta katse, eleet ja ilmeet olivat ehkä puolinaisia elävän kontaktin ja energian puutuessa. Kuuntelin ja purin yhden työyhteisön etätyökokemukset. Oli ikävä työyhteisöä, oli ikävä kahvihetkiä ja arjen jakamista....

Pukinpunanenät esittivät elämänkaarimuistoja Viherlaakson Muistikeskuksen joulujuhlassa. Olimme keränneet ja kirjanneet aiheita luovanilmaisunryhmässä syyskauden. Kysyimne usein, mitä näillä käsillä ja jaloilla on tehty...Listasimme muistetut pelit, leikit, tanssit, laulut, tehdyt työt ja harrastukset. Joulujuhlassa esitimme näitä muistoja ja...

Työelämä tuntuu nyt hyvin kiireiseltä.Valmennettavat ihmiset puhuvat sähköpostilistoista, joita ei ehdi purkaa. Myös avotoimistot haastavat melun ja äänien kanssa. Mitä tehdä jos tekemättömät tai hankalat työt tulevat yökavereiksi- jatkuvasti. Yksi toimiva apu tähän ovat mindfulnessharjoitteet. Ne auttavat stressin hallintaan, unettomuuteen, mutta...

Olemme mukana Espoossa syksyn mittaisessa taideprojektissa joka yhdistää henkilöstön jaksamisen, työhyvinvoinnin ja yhteisen ilon, joka syntyy parityöskentelystä asiakkaiden ja hoitajien kesken. Uutta virtaa näyttää synnyttävän luovuus, tarinankerronta ja ryhmän voima. Joulukuussa syksyn aikana kerätyt runot, tarinat ja muistot esitetään omaisille...