Ei Roomaakaan päivässä rakennettu

02.02.2017

Ei Roomaakaan päivässä rakennettu                                                                                                        Elina Rainio

Miten rakentaa sujuvaa työarkea ja saada yhteispeli toimivammaksi. Olen koonnut tähän kahdentoista Espoolaisen työyhteisön listauksen siitä, mitä on hyvä asiakaspalvelu ja miten työt sujuvat hyvin. Asioita on pähkätty pienryhmissä osana koulutus- tai kehityspäiviä

Työn arvoa koskeva listaus näyttää tältä:

1. ystävällisyys, 2. asiaosaaminen, 3. pelisilmä ja tilannetaju, 4. työkaverin auttaminen,               5. miehillä huumori työkaluna​, 6.rehellisyys ja 7. sisu

Yllätyin siitä, että ystävällisyys oli ylivoimaisesti ykkönen listoissa. Ystävällisyys kuvattiin silmiin katsomiseksi, miehillä reiluksi käden puristukseksi ja naisilla hymyilyksi. Suomalainen saa siis jo hymyillä ja arvostaa ystävällisyyttä arvona eniten. Ehkä tätä ei vaan tule ajatelleeksi ja myös vaatimattomuus ja ujous saavat vuorovaikutustilanteet näyttämään usein muulta, jäykistelyltä ja pönötykseltä. Miehet korostivat huumoria työkaluna ja saivat siitä paljon apua työarjen sujumiseen. Rehellisyys nousi esiin aina. Näinä päivinä se tuntuu entistä tärkeämmältä ja korostuu yhtenä suomalaisuuden tärkeänä ominaisuutena sisun lisäksi. Eli hyvä me ja hyvä satavuotias Suomi!

Puhuimme myös auki työyhteisöjen tapoja toimia ja purimme rooleja, joita osallistujat olivat itselleen ottaneet. Jokaisessa työyhteisössä oli oma innostaja, haastaja, purnaaja, avun antaja, epäilijä, kyseenalaistaja ja mahdollistaja. Kaikkia tarvitaan arjen sujumiseen. Koulutusten aikana mietittiin minkä roolin tahtoisin vaihtaa, kasvattaa tai antaa pois. Saimme mielenkiintoisia uusia rooleja kuten tasaaja, kuuntelija, eteenpäinpotkija ja ideanikkari. Huumori työkaluna oli arvona korkealla ja päätimme tutkailla työtä siihen liittyvien sananlaskujen kautta. Osallistujat miettivät sananlaskuja, joilla heitä oli kasvatettu tai mitä mummo, isä, äiti tai joku muu oli hokenut ja käyttänyt arjessa.

Ota lusikka kauniiseen käteen / Sitä kuusta kuuleminen jonka juurella pesä / Aika parantaa haavat / Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo / Älä opeta vesilintua uimaan

Sujuvampi työ ja asiakaspalvelu näyttäytyi pitkälle ihmisten kohtaamisen, tarkan pelisilmän ja tilannetajun areenaksi. Työyhteisön rakentava vuorovaikutus vaatii yhdessä pähkäämisen aikaa ja yhteisten pelisääntöjen tarkistelua...ei Roomaakaan päivässä rakennettu                                            

Työ tekijäänsä neuvoo/ Älä pistä lusikkaasi joka soppaan / Ei päivää ettei vahinkoa /  Ei hosu työssä auta / Lyhin työmatka on tuumasta toimeen / Vie mennessäs, tuo tullessas /  Huumorin kukka se on se kaunein kukka...