Voimauttava valokuva työhyvinvointia lisäämässä

05.02.2017

Voimauttava valokuva työhyvinvointia lisäämässä                                                                             Pirre Toikkanen                                                                                        

Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisen välineenä sopii esimerkiksi, kun pohditaan tai tehdään näkyväksi itselle ja toisille sitä, mikä työssä on tärkeää ja arvokasta, millaisina haluamme tulla näkyväksi ja millaisia taitoja ja asiantuntijuutta meistä löytyy. Menetelmä on toimiva myös kun tutkitaan työtä; millaisista osaprosesseista, vaiheista ja rooleista työ koostuu tai kun tutkitaan ja tehdään arvoja näkyväksi.

Osana työhyvinvointipäivää voimauttava valokuva menetelmän avulla voidaan lisätä arvostusta, luottamusta, turvallisuutta, luovuutta, rohkeutta, työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, herkkyyttä ja myötätuntoa, innostusta, sitoutumista, kekseliäisyyttä, eettisyyttä...

Kuvaamalla voidaan vahvistaa haluttuja yksilöä tai yhteisöä rakentavia näkökulmia. Samalla kuvaustilanteisiin liittyy lähentävä vuorovaikutus, palautteenanto sekä tärkeiden asioiden näkyväksi tekeminen. Kuvausprojektissa on mukana tavoitteellisuus "mitä haluan tehdä näkyväksi, todistaa muille tai itselle, tai vaalia ja vahvistaa"

Kuvaushetken vuorovaikutus on erityinen. Siinä on mahdollisuus oppia tunnetasolla läsnä olevaa, dialogista vuorovaikutusta toisen kanssa. Kuvaaja keskittyy näkemään kuvaamansa ihmisen ja kuulemaan, miten hän haluaa tulla nähdyksi. Menetelmän välineenä ei ole valokuva vaan katse.Voimauttavan valokuvan menetelmässä hyödynnetään neljää lähestymistapaa: albumikuvat, vuorovaikutus valokuvaustilanteessa, omakuvat sekä arjen kuvaaminen.

Kokemukseni mukaan valokuvaa voidaan käyttää yksilön, erilaisten ryhmien esim. perheen / työyhteisön voimautumisprosessin aikaansaajana. Menetelmän keskeisenä ehtona on voimautumisen käsitteeseen sisältyvien edellytyksien - vallankäytön purkaminen, tasavertaisuus ja itsemäärittelyn oikeus - toteutuminen. Menetelmän kautta tullaan tietoiseksi valokuvaukseen liittyvästä vallankäytön ongelmasta ja opitaan kohtaamaan kuvapelko. Perusajatuksena on jokaisen henkilökohtaisen kokemuksen kunnioittaminen. Kuvaustilanteessa tärkeää on luottamus, vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kokemuksen kunnioittaminen. Itsemäärittely merkitsee, että jokainen itse valitsee, mitkä kuvat ovat itselle tosia ja osa omaa elämäntarinaa ja identiteettiä.