VIISAASTI JA ROHKEASTI UUTEEN 

Taidetyöpajoja työnohjauksellisella otteella
 

Sillanrakentamossa me suunnittelemme ja toteutamme  työyhteisösi tarpeisiin vastaavan valmennuksen yli 25 vuoden kokemuksella. Katso viimeisimmät caset ja aatoksemme blogista.
 
Ratkaisukeskeisyys ja luovuus kulkevat rinnan osallistujien omaan työnkuvaan liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluun ja jäsentämiseen.  Keskitymme kuuntelevaan, läsnä olevaan, avoimeen fasilitointiin, jossa dialogi ja läsnäolevat henkilöt tuottavat teeman ja yhteiset työskentelykysymykset. Se mitä yhteisö alkaa tuottaa itsestään on merkityksellistä - ei ole oikeita, eikä vääriä kysymyksiä tai vastauksia - kaikki on kuulemisen arvoista ja merkityksellistä.