Mikä on työkaverissa ainutlaatuista ja kaunista?

10.12.2019

Voimauttava valokuva  Pirre Toikkanen

Voimauttava valokuva on erittäin toimiva menetelmä, kun halutaan tehdä näkyväksi työyhteisön vahvuudet, monipuolinen osaaminen  ja tiimiläiset haluavat tutustua toisiinsa paremmin.

Voimauttava valokuva on toimiva menetelmä esimerkiksi, kun
— tiimiläiset ei tunne toisiaan
— halutaan nähdä ja tehdä näkyväksi kaikki uusi ja hyvä mitä työkaverissani / työtiimissäni on
— tutkitaan mikä on arvokasta ja ajankohtaista nykyhetkessä
— tutkitaan mitä puoliani haluan itsessäni vahvistaa, että tiimi voi paremmin?
— työkaverin arvon näkeminen ja näkyväksi tekeminen
— oman työyhteisön vahvuuksien näkeminen ja näkyväksi tekeminen

Valokuva itsessään ei ole voimauttava sinänsä vaan voimaantuminen on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi. Voimaantuminen syntyy avoimuudesta ja rehellisyydestä ja valta-asetelmien purkamisesta sekä itsemäärittelyoikeudesta. Keskeistä on katsomisen tapa: hyvän näkeminen itsessä ja työkaverissa. 

Kuvaustilanteessa korostuu dialogisuus ja hyvän näkemisen teema. Kun otetaan uusia kuvia, kuvaushetki on turvallinen nähdyksitulemisen tilanne. Kuvattava päähenkilö määrittää itse miten haluaa tulla kuvatuksi ja mitä toivoo kuvassa näkyvän. Kuvaaja  saa tilaisuuden pysähtyä näkemään, mikä omassa työkaverissa on ainutlaatuista ja kaunista.

Kuviin voi liittyä esimerkiksi oman työn merkityksellisyyden tai omien voimavarojen ja vahvuuksien pohdintaa. Kuvia katsotaan arvostavasti ja arvostusta ilmaistaan keskittymisellä, katseella ja läsnäololla. Toisen kuvaa ei tulkita ja siihen suhtaudutaan kuin aarteeseen. 

Työskentely tarjoaa ajan ja paikan pysähtyä, tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä jokaiselle tilaa olla lempeän huomion keskipisteenä. Voimauttava valokuva on dialogisuuden ja läsnäolon oppimista.