Luova ilmaisuryhmä voimavarana

22.01.2019

Luovan ilmasuryhmän vaikutuksia  Elina Rainio


Mitä vaikutuksia tuotiin esille kymmenen kertaa viime syksynä kokoontuneen luovan ilmaisun ryhmän kokemuksina. Ujoin ryhmän jäsen kertoi rohkaistuneensa puhumaan ja tuomaan esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan olla aiemmin työpaikkakiusattu. Ehkä juuri hän hyötyi eniten ryhmälle vähitellen muotoutuneesta avoimesta ja turvallisesta ilmapiiristä, sillä ilman turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta ei omia herkimpiä tai haavoittuneimpia kokemuksia voi tietenkään purkaa. Taidepainoitteinen luova ryhmä kirjoitti, maalasi, liikkui ja käytti musiikia ja runoja arjen tai työympäristön kokemuksien jäsentämiseen. Yhteinen kokemus oli, että oma jaksaminen parani, luovuus ja vaihtoehtoinen ajattelu lisääntyi. Jaetut asiat ja myös ystävyys rymän jäsenten kesken tuntui hyvin merkitykselliseltä asialta. Yhdessä sana tai lause kerralla kirjoitetut runot ja tarinat esitettiin eri tyylilajeissa. Tässä kaikkien rohkeus esiintyä lisääntyi huomattavasti. Ryhmä löysi erilaisuudesta ja vastakohtaisuudesta myös käyttövoimaa, useinhan nurin oikein tai oikeassa oleminen ajatteluna johtaa umpikujaan. Monisilmäisyys ja moninaisuus ajatteluna kehittää kaikkien empatiatajua ja vie yhteistyötä ja ongelmienratkaisukykyä eteenpäin huimasti. Jokainen voi kehittää luovuuttaan ja oppia muilta. Tämän kestoiset ryhmät näyttävät olevan yksi keino työnohjata ja elämänohjata itse omaa jaksamista ryhmän voiman ja turvan avulla. Suosittelemme!