Tilaajan aiheesta räätälöity

07.03.2017

Työelämäpäivä  Elina Rainio, Pirre Toikkanen ja Jori Pitkänen


Saimme tilauksen työelämäpäivään. Aikaa 2 tuntia ja osallistujia noin 60.

Toivotut aiheet olivat työpaikkaohjaajan ja kouluttajan yhteistyö, hyvän työssäoppimispaikan kriteerit ja digitalisaation mahdollisuudet. Teimme työskentelyn syötteiksi kaksi tarinallista kohtausta ja yhden digitaalisen syötteen. 

Päivän ja työpajan aloitus

Pyysimme osallistujia kävelemään avoimeen tilaan ja kättelemään muita sikin sokin ja kertomaan oman nimensä. Toiseksi pyysimme etsimään ihmisen, jolla on samantyylinen tai värinen pusero tai takki. Pienryhmät muotoutuivat hauskasti ja niissä poristiin hetki. Kolmanneksi etsittiin mahdollisimman erilaiset kengät ja lopulta ihminen, jota ei tunne yhtään. Hänen kanssaan muisteltiin onnistunut yhteistyökokemus. Kokemukset jaettiin nopeasti kaikille ja ne koostuivat läsnäolosta, luottamuksesta, kontaktista, tilannetajusta, ystävällisyydestä, rutiineista ja avoimuudesta. Myös sattuma ja se, että palapelin palat vaan asettuvat paikalleen - vähitellen, oli tärkeää. Puheensorina oli rentouttavalla tavalla vapaata ja loi tilan, missä osallistujat kommentoivat ja ohjasivat tulevia kohtauksia moninäkökulmaisesti.

Ensimmäisessä kohtauksessa uusi, kiireinen mieskouluttaja ajaa kehä kolmosta autolla, kun kokenut ja kiukkuinen työpaikkaohjaaja soittaa. Työpaikkaohjaaja pelkää skypen käyttöä ohjauksessa ja/tai arvioinnissa ja hyökkää uuden kouluttajan kimppuun uhaten esimiehelle kantelusta. Tapaamista ei saada sovittua ja nainen katkaisee puhelun. Fasilitaattori ratkoo nähtyä yleisön kanssa. Miten yhteistyö voi sujua, mitä vaihtoehtoja löydämme yhdessä. Yleisö ohjaa ja voi vaikuttaa myös rooleihin niissä vieraillen. Lopuksi pähkätään MITÄ ON JOUSTO ja kuinka paljon tässä tilanteessa voi käyttää sekä että ajattelua joko tai ajattelun sijaan.

Toisessa kohtauksessa keskisuuren yrityksen johtaja antaa lähiesimiehelle tehtäväksi keksiä miten hänen yrityksestään tulee SUOMEN PARAS työssäoppimispaikka. Pohjana tulee käyttää Opetushallituksen taulukkoa,kriteereitä ja tasoja 1-4. Lähiesimies vastaa työssäoppimisen järjestelyistä ja kysyy yleisön apua. Aikaa ideointiin annetaan vain yksi päivä..yleisö osallistetaan kriteereitä ratkomaan. 

Suomen paras työssäoppimispaikka oli osallistujien mielestä sellainen, missä rakenteita selkeytetään johtoryhmän toimesta ja yhdessä koko työyhteisön kanssa. Hyödyn on oltava molemmin puolista ja selvää. Roolissa ollut toimitusjohtaja sai paljon viestejä, joita esitellä johtoryhmälle. Yhteiset käytännöt ja yhteistyö olivat tavoitelistan kärkeä. Tiivistys keskusteluista oli: Suomen sitoutunein työyhteisö on Suomen paras! 

Kolmas syöte on räätälöity digitalisaatiosta. Paperit lentävät ja katsojat pyydetään ratkomaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia....Vuorovaikutteiset, räätälöidyt syötteet tarjoavat mahdollisuuden elävään, moninäkökulmaiseen ja usein hauskaakin tapaan pähkätä asioita yhdessä.... katso video alla olevasta linkistä

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AqjYEhMXyF%5FQfqU&cid=75173DEF9A569904&id=75173DEF9A569904%2151077&parId=75173DEF9A569904%2151075&o=OneUp

Työpaja syötteineen (caseja) kesti 2 tuntia ja se sai innostuneen ja laajasti keskustelevan vastaanoton.