Cv Elina Rainio

CV

Elina Rainio
tytär, Kirsi s 1987
KM, draama-ja työyhteisökouluttaja, teatteripedagogi, teat.tait.lisensiaatti

30- vuoden kokemus taidepainoitteisten ja osallistavien työtapojen sovelluksista ryhmän vetämisessä. Erikoisosaamisen alueet Foorumiteatteri ja
arjen tilanteiden dynaaminen fasilitointi pari-ja ryhmätyönä. Sosiokulttuurinen työote ja vuorovaikutteiset, draamalliset ja tarinalliset työtavat takaavat ryhmille

laajan kirjon tutkailla heille tärkeitä aiheita ja ristiriitatilanteita monesta vinkkelistä.

Toiminut opettajana useissa Ammattikorkeakouluissa, TEAKn aikuiskoulutuskeskuksessa sekä peruskoulussa maahanmuuttajien opettajana. Vetänyt lyhytkusseja osallistavista, sosiokultturisista tai draamallisista työtavoista myös Helsinginyliopistossa sekä useiden kansalaisjärjestöjen, Kepan ja opetushallituksen kursseilla.

Kehittänyt Omnian aikuisopistossa vuosina 2011- 2016 henkilöstö-ja täydennyskoulutuksia sekä ulos myytäviä työpajoja ja Foorumeita. Toimii Pirre Toikkasen kanssa Sillanrakentamossa 2017 alkaen.

KOULUTUS

Teatteripedagogiikan lisensiaatti, Teatterikorkeakoulu 23.5.1998
(Magia Woltti, esityksellinen toimintatutkimus, joka tutki ryhmässä oppimista, arjen simulaatiota ja interaktiivisia ryhmäprosesseja)

Drama and Theatre in Education (40 ov) Exeterin ja Mancesterin yliopistot (osana lisensiaatin tutkinnon opintoja vuosina 1996- 1997)

KM ja Opettajan pedagogiset opinnot . Gradu draamapedagogiikasta ja ryhmässä oppimisesta. Helsingin yliopisto 22.3.1994

Ilmaisutaito ja teatterikasvatus (20 ov) Teatterikorkeakoulu 22.11.1993Puheopin tutkinto, Tampereen yliopisto 31.1.1979

Hum.kand.tutkinto, Tampereen yliopisto 18.10.1978
(arvosanat sosiologiassa, kasvatustieteessä, erityispedagogiikassa ja draamakirjallisuudessa)

Opiskelee ja tutkailee jatkumona meditaatiota ja draama/teatterilähtöisten menetelmien sovelluksia eri työyhteisöjen tarpeisiin.
Toimii suomen AINssa (Applied Impro Network) vertaistuki-ryhmässä, joka opettaa itse itseään.

TYÖURA
Sillanrakentamo. Draamakouluttaja ja työyhteisövalmentaja 1.1.17-

Petra, Kauniaisten Kansalaisopisto 15.9.17 - Tarinallisuus, draama ja hyvinvointi, keskiviikkoryhmä

Omnia, Aikuiskoulutuskeskus, vuorovaikutus- ja draamakouluttaja 3.10.2011 - 1.7.16 Teatterikorkeakoulu 2008- 2011, lyhtykursseina Foorumiteatteria, draamatyöpajoja ja teatterillisia

menetelmiä kokeilevia päiviä eri työyhteisöissä (avoimen yliopiston kautta)

Pukinmäen yläste ja opetusvirasto 2010 -2011. Maahanmuuttajien opettaja Draamatyöpajoja, S2- ja työyhteisökoulutusta toiminnallisin menetelmin.
Voimaannuttava, sosiokulttuurinen näkökulma työhön.

Diakonissalaitos 2009- 2010. Kouluttaja. Yhteisöllistä työtä monenlaisten ryhmien kanssa mamuista tontilla asuviin asiakkaisiin. Osallistavat runopajat, pikku Foorumit, yhteisöjuhlat ja muistelutyö toimivat siltoina eri ryhmien välillä.

Ammattikorkeakoulu Stadia, Kulttuuri- ja palvelualat, soveltavan teatterityön ja prosessidraaman lehtori 2000- 2008. Työ sisälsi soveltavan teatterin opetuksen sekä pedagogisten työharjoittelujen ohjaamisen Arabian alueella. Myöskin työapaikkaohjaajien täydennyskoulutusta toteutettiin, Museopedagogisena yhteisönä on ollut Tekniikan museo. Opiskelijat toteuttivat myöskin yhteisöllisyyttä hakevia, asukkaita innovoivia, esityksellisiä tapahtumia alueella. Myöskin Arabian peruskouluun on toteutettu esityksiä, työpajoja ja opettajien koulutusta. Yhteistyötä Pop Jazz- opiston kanssa. Työhön kuuluivat myös aikuiskoulutuksen ja erikoistumisopintojen pitkät kurssit. Sovellusaloina toteutuivat prosessidraama, interaktiiviset teatterityön muodot ja Tutkiva teatterityö yhdessä Marja Louhijan kanssa. Opinnäytetöiden ja projektien ohjausta sekä seminaarien vetämistä muiden kanssa. Oppilaan ohjaus ja kirjoittamisen opetusta tutor-opettajan roolista käsin.

Teatterikorkeakoulu, aikuiskoulutusyksikkö, suunnittelija ja opettaja 1997- 2000. Toteutuneet projektit ovat Tarinan lumo ja voima sekä Teatterin juuret. Työ sisälsi myös vuoden valmennuskurssin työttömille näyttelijöille ja maahanmuuttajataiteilijoille. Opettajille suunnatut 35 ovn draamapedagogiikan erikoistumisopinnot sekä teatterikasvatukseen liittyviä opetuskokonaisuuksia. Tarinan lumo ja voima- kurssi sisälsi dramaturgiaa, oman esityksen ja tarinan laadintaa sekä elämänkertakirjoittamista. Myös Kassandra-hankkeen opettaminen ja sen kehittäminen sisällytettiin työn kuvaan. Mukana myös teatteri-ja tanssipedagogiikanlaitoksen kehittämisryhmässä.

Kallion lukio, viestinnän ja puheen tuntiopettaja 1991- 1992

Suomen Harrastajateatteriliitto, koulutusohjaaja 1983- 1992. Puheopetusta, ryhmän vetäjä- ja ohjaajakoulutuksen suunnittelua ja vetämistä vuoden mittaisina kursseina, mahdollisuus työpariin. Vedin eri työryhmien kanssa useita pitkiä kursseja eri puolella Suomea ja Tukholmassa. Myös lasten-ja nuortenteatterin ohjaajille kehittyi oma koulutussovellus, mikä kehitti tajua osallistavasta työtavasta. Lapset ja nuoret improvisoivat esitykset omasta aiheestaan tai valittua satua tai tarinaa nykypäivään peilaten. Arjen simulaatiot hahmottuvat osaksi sosiodynaamista ohjausta ja voimaannuttamista.

Teatterikorkeakoulu, aikuiskoulutuskeskus, draamapedagogiset kurssit ja tuntiopetus teatteripedagogiikanlaitokella alkaa 1996-

Nukketeatteri Vihreä Omena, dramatisointeja, free lancer esitystoimintaa ja ohjauksia 1982- 1989 (ks ohjaus ja dramaturgia listausta)

Vaasan läänin taidetoimikunta, läänintaiteilija ja opettaja 1979- 1982

Yhteistyötä koulujen ja alueen teattereiden kanssa. Dramaturgian, prosessikirjoittamisen ja elämänkertakirjoittamisen opetusta. Näytelmien lukupiirejä ja lukudraamaa näyttämöllä. Ibsen, Shakespeare ja A. Kivi saavat ensimmäiset rooleilla leikkivät, kokemukselliset ja toiminnalliset työpajansa.

Tampereen kaupungin kasvatusneuvola, leikkiterapian, luovan toiminnan ja improvisoinnin kursseja lapsiryhmien vetäjille ja lapsille 1978- 1980

Useita luokanopettajan sijaisuuksia Tampereella 1976- 1979
Nokian kaupungin nuorisolautakunta, nuorisoteatteriohjaaja 1977- 1979

Pitkänniemen sairaala, lasten- ja nuorten psykiatriset osastot, luovan toiminnan nukketeatterin ja draamaryhmän vetäjä 1976- 1977

KURSSIT JA MUU OPETUSTOIMI

Kirjoittanut ja juontanut alle kouluikäisille suunnatun luovan ilmaisun 20- osaisen ohjelmasarjan LI LE LA LO LUU, Tv 2 vuonna 1982

Vetänyt esityksellistä ryhmää lapsille Itä-Pakilan päiväkodissa 93- 95

Helsingin kesäyliopistossa draamapedagogiikkakurssi opetusalan henkilöstölle useana
2006- 2009
Itä-pakilan ala-aste; Teatterikerho 1996- 2001. Arjen simulaatiot ja lasten tai nuorten omat aiheet muovautuvat Foorumiesityksiksi.

Suomen Lausujainliitto 1985- 1987. Opettanut suullista esitystaitoa ja lausuntaa Suolahdessa sekä ohjannut Eila-Kaija Sippolle monologeja 90- luvulla

Draamapedagogiikan pitkät kurssit (20 ja 35 ov) opettajille TEAK ja STADIA

Teatterikasvatuskokeilu. Kouluttanut Porolahden peruskoulun opettajia suullisen esitystaidon ja draaman käyttöön OPSin läpäisyperiaatteella ajalla 1997- 1998. Opetus toimi osana Teatterikasvatusprojektia, jossa Stadian opiskelijat vetivät työpajoja ja esitystoimintaa 1- 6 luokan oppilaille.

Taiteen paikka Arabian rannassa- projekti 2002- 2007. Tekniikanmuseon ja Arabian peruskoulun yhteisöhanke, jossa Tekniikanmuseon ja koulun henkilökunta tekivät yhteistyötä alueen historian ja ympäristön muistelu- ja elävöittämishankkeena esityksellisin keinoin.

Draama Foorumi Arabian peruskoulun koko henkilökunnalle kerran viikossa. Stadian opiskelijat ja koulun koko henkilökunta improvisoivat ja käsittelivät ajassa polttavia asioita, ongelmia ja iloja viikottaisessa Draama Foorumissa vuodet 2002- 2004

Koulutusta työhyvinvoinnin, valmentavan tiimityön, coachingin sekä koulutuskokonaisuuksissa Teakin Avoimen yliopiston kautta 2008- 2011

Kurssipäiviä työhyvinvoinnista, improsta, vuorovaikutustaidoista ja interkulttuurisuudesta free lancerina useissa yhteisöissä
vuosina 2008-2011

Täydennys- ja henkilöstökoulutuksia Espoon kaupungille ja tilaaville yhteisöille 2011- 2016.

ULKOMAISET OPETUSTYÖT

Chester Collage, 2009, Alan Owensin oppilaille työapaja mielikuvatyöskentelystä ja metaforista.Tukholma 2002, Idean kongressi, Naisten voimatarinat- paja
Oslo 2000. Kalevala ja naiseuden myytit. Assitejn kongressi
Exeter, 1999. Koulutiellä ja elämässä - työpaja tutkija ja kouluttajaseminaarissa.

Chester Collage, 2003. Opetusta Stadian vaihto-opettana.
Mancesterin yliopisto 1998. Stanislavskista autenttiseen liikkeeseen ja oman kokemuksen tutkimiseen. Työpaja oli Tony Jacksonin Applied drama- osaston oppilaille.

OHJAUSTYÖT

Tampereen Ylioppilasteteatteri 1973- 1976, useita ohjauksia ja dramatisointeja Steinbeck, Helmi, Ylöjärven nuorisoteatteri 1976
Finne, Kiljusen herrasväki, Nokian nuorisoteatteri !977
Wedekind, Kevään herääminen, Seinäjoen nuorisoteatteri 1979

Brecht, Kaukaasialainen liitupiiri, Vaasan nuorisoteatteri 1982 Ibsen, Nukkekoti, Jyväskylän ylioppilasteatteri 1982 Bergholm, Vika on sika, Jyväskylän nuorisoteatteri 1983 Paloheimo-Rainio, Tirlittan, Porin teatteri 1982

Trad- Rainio, Prinsessa Ruusunen, Vihreä Omena 1984
Hämeranta- Rainio, Pinokkio, Hämeenlinnan kaupunginteatteri 1984

Trad- Rainio, Jaakko ja pavunvarsi, Vihreä Omena 1985
Unt, Mati, Kuun pimennys, esittäjä Eila- Kaija Sippo, Teatteri Jurkka 1985 Rainio ja työryhmä, Sirkustarina, Vihreä Omena 1986
Trad- Saapasjalkakissa, Karjalainen näyttämö 1986
Brustein, Peukaloliisa, Hämeenlinnan kaupunginteatteri 1987
Luotonen, Euran balladi, Vihdin kesäteatteri 1987

Lorca, Don Cristobal, Vihreä Omena 1987
Mykkänen, Gulliver, Vihreä Omena 1998
Wendt, Pesä hatun alla, Hämeenlinnan kaupunginteatteri 1989 Rainio- työryhmä, Yrttivuoren salaisuus, Vihreä Omena 1989 Egner- Kome iloista rosvoa, Hangon kesäteatteri 1992

FOORUMITEATTERIT

Punahilkasta koulukiusaamiseen. Foorumiteatteria lasten omista aiheista. Itä-Pakilan ala-asteen teatterikerho 1996- 2001.

Pelkkää peliä- osallistava Foorumi- teatteriesitys- ja työpaja Porolahden ala- asteella 1998.Tekniikanmuseo soi ja tarinoi. Yhteistyö Pop-jazz opiston ja Arabaian peruskolun kanssa 2002

Vihreä kultaa- ajankohtaisteatteriesitys Tekniikanmuseon puuteollisuusosastolla 2007

Urbaani luovuus-työryhmä. Idea käsikirjoitukseen Helsingin synnystä ja Kustaa Vaasan ajasta Metropolian opiskelijat syksy 2009.

Rainio- Frey: Elämän keinussa.- Muistot ja esittäminen- projekti, joka kiersi vanhusten hoitoloita ja sairaaloita Vantaalla. 2008- 2010

Rainio ja työryhmä, Metrolla Pakilaan. 2009. Diakonissalaitoksen opettajaryhmä työsti oppilaiden aiheista Foorumiteatteria, jota esitettiin kaikille alueen toimijoille useasti.

Diakonissalaitos, opettajien Foorumiteatteriryhmä. Sua ei oteta mukaan. Osallistavilla menetelmillä koottu aineisto, joka esitettiin ja purettiin Foorumikohtauksia eri luokissa ja yhteisöryhmissä.
Pukinmäen Peppi. 2010. Foorumiteatteria. Draamaprosessin jatkeena syntynyt lasten ja nuorten esitys sekä työpaja teemoina koulun yksitoikkoisuus, lapsena yksin olemisen ilot ja

surut, seikkailun ja anarkian rajat. Kadonneet äidit ja isät.

Saiskos teiltä jo sen ajan? Espoon terveyskeskukset 2012.
Hengessä on sitä henkeä. Lähi-Tapiolan ja Omnian aikuisopiston koulutusprojekti, työpajat ja

Foorumi. 2013

Saanko mä sen kirjan vai en? Foorumiesitys ja työpaja Simo Routarinteen kanssa Espoon kaupungille. 2014. Myyntituote osana asiakaspalvelukoulutuksia.

Tuo se matto tänne. Foorumi työssäoppimisen ja vuorovaikutuksen väärinkäsityksistä. Täydennyskoulutustuote, Omnia 2015

DRAMATISOIDUT JA OHJATUT KUUNNELMAT

Mikrut, Matkijalintu, kuunnelma, Radioteatteri 1990
Lehtinen, Kekkosen näköinen polvi, Radioteatteri 1990
Kjellin, Tarina merestä, Radioteatteri 1991
Ende, Momo ja aikavarkaat, 10 os. kuunnelmasarja, Radioteatteri 1991

KOULUISSA TOTEUTETUT OSALLISTAVAT ESITYKSET

Punahilkka. Itä-Pakilan päiväkoti 1993

Pieni Merenneito. Itä-Pakilan ala-aste 1998

Kyläjuhlat Itä- Pakilassa. Koulun esittävä lapsiryhmä piti "kaikille" suunnattuja improvisaatio- ja esityspohjaisia juhlia vuosina 1995- 1998

Rainio- työryhmä,. Magia- Woltti, Helsingin peruskouluja kiertänyt esitys, jossa lapset saivat keksiä pattitilanteeseen päättyvälle sirkustarinalle haluamiaan loppuja, kirjoittaen nepaperille tai hypäten "rooliin" lavalle tekemään ja kokeilemaan ehdotustaan. 1996

Pelkkää peliä, osallistava teatteriesitys ja työpaja koulukiusaamisesta Porolahden peruskoulussa 1997-1998. Projekti toteutettiin kirjastoluokassa ja luokat osallistuivat siihen yksi kerallaan koko päivän kestoisena. Hieno projekti!!

Arabian peruskoulu: Keskiaika ja Rooman tuho- työpajat tai juhlat, joihin vanhemmat ja isovanhemmat olivat kutsuttuina osaksi juhlakansaa vuonna 2004.

Keskiaikainen Arabianranta- elämysmatka: Kustaa Vaasa perustaa Helsingin Vantaan kosken suulle. Työpaja ja seikkailu ruton- ja tulipalon riivaamassa kaupungissa. Toteutettiin luokittain ja osana historian ja äidinkielen opetusta vuonna 2005
Sydän yön salaisuus. Esitystaidollinen prosessi kuudesluokkalaisille osana äidinkielen ja historian opetusta vuonna 2007. Yhteistyössä Annu Heiskarin kuudennen luokan kanssa.

Kymppiluokkalaisille suunnattu elämäntaidollinen "valmennuskurssi" tilanne- ja rooliharjoitteiden käytöstä vuonna 2007. Focuksena tulevaisuuden haastattelutilanteiden harjoittelu.

Tekniikanmuseo: useita Arabian peruskoulun kanssa yhteistyössä toteutettuja kokemuksellisia työpajoja vuosina 2002- 2007 koulun toivomista aiheista. Sähkö Seikkailu, Kemian osaston naiset muistelevat miehiään, Insinööri Alfors ja sotakorvaukset sekä musiikki- ja laulupohjaiset tarinoinnit museon esineistöön tai tiloihin.

Foorumiteatteriesitys- Sua ei oteta mukaan ja Metrolla Pakilaan. Diakonissalaitos 2009 Interkulttuuriset teatteriryhmät Pukinmäen peruskoulussa 2010
Aikalaisteatteria nuorten omista aiheista, käsikirjoituksia, Pukinmäki 2010

YHTEISÖTAIDEKOKEILU KANNELMÄESSÄ

Tarinateatteria Kanneltalossa. Haastattelimme vanhukset ja esitimme takaisin heidän muistojaan ja tarinoitaan eri vuosikymmeneltä. Toteutusvuosi 1998

Hannu ja Kerttu. Maahanmuuttajaäideille- ja lapsille suunnattu iltapäiväkerho yhdessä suomalaisten kanssa. Valmistimme Hannun ja Kertun sekä esityksellisenä, että lavastuksellisena projektina näkökulmana monikulttuurisuus, ennakkoluulot ja kohtaaminen.

Yhteisöteatteri- iltamat Kanneltalossa. Kokeilun seurauksena Kanneltaloon perustettiin

Yhteisöteatteriryhmä, jossa toimii monenikäinen ja värinen ihminen. Vuodesta 2001-

Kannelmäen peruskoulu- esityksellisiä työpajoja oppilaiden omista aiheista osana äidinkielen opetusta. 1998

ARTIKKELEITA
Elävää dialogia opetukseen. Opettajalehti 3/1997
Ihmisen vaatteissa- Draamapedag. ja kokemuksellinen oppiminen. Luokanopettajalehti 4/1997Draamapedagogiikka ja aikuiskoulutus. TEAKn lehti 1/1997

Katsojan paikka esityksen estetiikassa TEAKn lehti 1/1998

Magia Woltti, lisensiaatintyö ei kenekään maalla TEAKn lehti 2/1998

Omituisen teatterin julistus TEAKn lehti 1/1999

Keho ja mieli yhdessä, Tatsi, TEAKn Aikuiskoulutuksen tiedotuslehti joulukuu 1998

Taiteilija yhteisön oppaana TEAKn lehti 1/2000

Kokemuksia prosessista- Tekniikanmuseo tarinoi ja soi. Stadian lehti 1/2002

Taidepuheen uusia muotoja etsimässä, Teatterilehti 3/2002

Työhyvinvoinnin utopioista, peloista ja mahdollisuuksista Stadiassa. Stadialehti 1/2003

Ihmisen arvo tässä ajassa näkökulmana lapsi ja teatteri, Repliikki 3/2006

Draamatarinoiden merkitys lapsuudessa. Lastentarhaopettajalehti 3/2007

Kurkistuksia lapsiteatteriin ja sen opettamiseen 1980- 2000 luvuilla. Repliikki 2/2008

Prosessidraama on elämän kaleidoskooppi, TEAKin lehti 2010

Siltoja ja sukelluksia ammatilliseen vuorovaikutukseen. Elo, aikuiskasvatuksen Kilta ryn lehti 2015

Harppauksia, pyörteitä ja sovelluksia. Hyvä Hankaus 2. Taideyliopisto. 2014 Jaksaa, jaksaa, miten jaksaa. Blogi. Kansallinen Dynamiikka 2017.

JULKAISUT

Luovan ilmaisun leikkejä, harjoituksia ja nukketeatteritekstejä. Koottu Tammen aapissarjaan Toisin sanoen. Koulujen Luovan Toiminnan yhdistys. 1976

Lasten näytelmiä. Suomen Näytelmäkirjailijaliitto 1978- 1985Lastennäytelmäluettelo. Suomen Harrastajateatteriliitto 1989

Kukkamekko ja permanentti. Novelli teoksessa Kertomuksia suomalaisuudesta Kääntöpiiri 2000

Prosessidraama ja tutkiva teatterityö. Kansalaisareena Foorumi 2009

JÄRJESTÖ- JA LUOTTAMUSTOIMET

Lahden Sadankomitean sihteeri 1975- 1977
Kansainvälisen lasten teatterijärjestö Assitejn hallituksen jäsen 1994- 1997 Työhyvinvointiryhmän opettajajäsen Stadiassa 2000- 2005
Toimii AIN, Applied Impro Network- ryhmässä vertaiskouluttajana 2010- -APURAHAT

Kordelinin säätiö; lapsille suunnatun esityksen valmistamiseen 1988
Taiteen keskustoimikunta, lapsille suunnattuun esitystoimintaan 1990
Suomen Kulttuurirahasto, teatteripedagogikkaa toimintaa tutkivaan lisensiaattityöhön 1995 Espoon kulttuuritoimi. Taidelähtöiset ja osallistavat menetelmät turvapaikkayksiköiden arjessa ja työnteikijöiden apuna. 2017- 2018 (yhdessä Pirre Toikkasen kanssa)

TUNNUSTUS: Vuoden aikuiskouluttaja 2014. Aikuiskasvatuksen kilta ry.